Followers

Monday, February 22, 2010

Kursus Kepimpinan Pengawas Sekolah SMKA Wataniah Tahun 2010

Pengawas sekolah merupakan sekumpulan pelajar yang dilantik khas bagi menolong dan membantu pihak sekolah untuk mengurus disiplin di peringkat sekolah. Sebagai seorang pengawas sekolah, ciri-ciri kepimpinan tertentu haruslah dimiliki bagi membolehkan mereka berfungsi dengan sepenuhnya. Justeru itu, KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS SEKOLAH merupakan satu bentuk aktiviti yang perlu diadakan bagi membekalkan mereka dengan ilmu-ilmu dan kemahiran-kemahiran memimpin bagi memudahkan mereka menjalankan peranan mereka sebagai pemimpin pelajar.

TAJUK PROGRAM
Kursus Kepimpinan Pengawas Sekolah ( BPS ) SMKA Wataniah Tahun 2010

PELAKSANA
Badan Pengawas Sekolah ( BPS ) & Unit Bimbingan dan Kaunseling

KUMPULAN SASAR
Pengawas Sekolah seramai 65 orang

TARIKH
18, 19 & 20 Februari 2010

TEMPAT
Asrama SMKA Wataniah

Post a Comment